רישום לבגרויות באמצעות מייל לרכזת הבגרויות:

אתי חכים

למידע עבור הנרשמים לכיתה ז' תשפ"ב יש לשלוח מייל : 

מיכל צפריר

נא לציין במייל: שם בית ספר יסודי, שם התלמיד ומספר טלפון שניתן לחזור אליו. 

למידע לכיתות ז-ח ניתן לפנות באמצעות:

סיון חכים

למידע לכיתות ט-י ניתן לפנות באמצעות:

גלית מנשה

למידע לכיתות יא-יב ניתן לפנות באמצעות:

שרון זלוף

למוקד תמיכה טכנית ניתן לפנות באמצעות:

03-6940202

הגימנסיה העברית הרצליה,בית ספר חטיבה ותיכון

ז'בוטינסקי 106 תל אביב

  • YouTube
  • Facebook

©2023 by Pearson. Proudly created with Wix.com