רישום לבגרויות באמצעות מייל לרכזת הבגרויות:

אתי חכים - eti.Hakim@gymnasia.co.il 

למידע עבור הנרשמים לכיתה ז' תשפ"ב :

יסמין ברוך - YasminB7@gymnasia.co.il

טלפון - 03-6940205 / 03-9221051

נא לציין במייל: שם בית ספר יסודי, שם התלמיד ומספר טלפון שניתן

לחזור אליו. 

למידע לכיתות ז-ח ניתן לפנות באמצעות:

יסמין ברוך - YasminB7@gymnasia.co.il

טלפון - 03-6940205 / 03-9221051

 

למידע לכיתות ט-י ניתן לפנות באמצעות:

גלית מנשה - galitm@gymnasia.co.il

טלפון - 03-6940249

למידע לכיתות יא-יב ניתן לפנות באמצעות:

שרון זלוף - Sharon_Zaluf@Gymnasia.co.il

טלפון - 03-6940231

  •  

Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem