רישום לבגרויות באמצעות מייל לרכזת הבגרויות:

אתי חכים

למידע עבור הנרשמים לכיתה ז' תשפ"ב יש לשלוח מייל : 

מיכל צפריר

נא לציין במייל: שם בית ספר יסודי, שם התלמיד ומספר טלפון שניתן לחזור אליו. 

למידע לכיתות ז-ח ניתן לפנות באמצעות:

סיון חכים

למידע לכיתות ט-י ניתן לפנות באמצעות:

גלית מנשה

למידע לכיתות יא-יב ניתן לפנות באמצעות:

שרון זלוף

למוקד תמיכה טכנית ניתן לפנות באמצעות: