תפקידו של החינוך החברתי-קהילתי הוא לטפח בבית הספר אורח חיים תרבותי, ערכי, קהילתי .

החינוך החברתי נע על קו הרצף שבין התלמיד כיחיד – אינדיבידואל לבין הראייה הקולקטיבית,

ממימוש עצמי למעורבות חברתית. התפיסה שלנו היא כי התלמיד אינו חי על אי בודד אלא יש

חברה וקבוצה סביבו.

פעולתו של החינוך החברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר, לקדם מטרות לטווח קצר ולטווח ארוך.

בטווח הקצר החינוך החברתי מטפח שייכות ומעורבות חברתית, ומסייע לתלמידים לברר את

זהותם האישית והחברתית, ולבחון את סולם הערכים שלהם. זאת תוך התנסות במצבי חיים כאן

ועכשיו. בטווח הארוך החינוך החברתי-ערכי-קהילתי, מכוון להכין את התלמידים לחיי קהילה

וחברה בעתיד, ולקדם את התפתחותם כאזרחים מעורבים ואכפתיים.

התוכנית החברתית מושתתת על שש אבני יסוד:

– טיפוח זהות יהודית – ישראלית.

– מנהיגות ומצוינות.

– חינוך לאורח חיים דמוקרטי.

– מחויבות למדינת ישראל.

– סולידאריות ומעורבות חברתית.

סיור לכיתות י' בעיקבות הקמת ת"א – קהילתיות.

Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem