9:30-9:50 סבב 1
9:50-10:10 סבב 2
10:10-10:30 סבב 3

10:30-10:50 סבב 4

נא להיכנס רק בראשית המפגשים. לא תתאפשר כניסה במהלכם.

יתקיים רק בשני הסבבים הראשונים

חשיפה למוזיקה תהיה רק בשני הסבבים הראשון והשני. 

סיסמא למדעי כדור הארץ

534882

יתקיימו רק שלושה סבבים ראשונים.

לבירורים למגמת צרפתית נא לפנות לולרי לסקוב רכזת המקצוע 
054-5553318

סיסמא: 8HeLGv

Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem