מגמת הפילוסופיה הוקמה לפני שנתיים וכיום לומדים בה כ-40 תלמידים. במהלך הלימודים התלמידים נחשפים לשאלות פילוסופיות, לדרך חשיבה ביקורתית, לדיוני עומק ולטקסטים מכוננים בהיסטוריה של הפילוסופיה. כמו כן, לאורך שנת הלימודים התלמידים משתתפים בפעילויות שונות, חלקן בביה"ס וחלקן בשיתוף עם מוסדות אחרים. אחת לשנה תלמידי המגמה נוסעים לכנס תלמידי הפילוסופיה הארצי ועוד. הלימוד במגמת עומד על שלוש "רגליים": קריאה, פרשנות ועשייה. המטרה שלנו היא לשלב את הרעיונות הפילוסופיים עליהם אנחנו קוראים בעשייה חברתית ובמפגשים עם המציאות, וזאת מבלי לאבד את העומק העיוני של המקצוע.

 

הלימודים במגמת הפילוסופיה מזכים את הלומדים ב-5 יח"ל. הבגרות היא בגרות פנימית שנכתבת על ידי מורי המגמה ומשקפת באופן מדויק את מה שנלמד בשיעורים. כמו כן, שמורה להם האפשרות לכתוב עבודת גמר בפילוסופיה בליווי של מורי המגמה.

 

למגמה אין תנאי קבלה ואנחנו מקבלים באהבה את כולם. עם זאת, הלימודים קשים ונדרשים מאמץ ומחויבות גבוהה.

Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem