קולנוע תיעודי, קולנוע עולם, מאפיינים צורניים, תמטיים ונרטיביים של הסרט התיעודי, קולנוע 

בהקשר חברתי-פוליטי-כלכלי והיסטורי, יחסי קולנוע ואמנויות אחרות. 

תוכנית הלימודים בקולנוע מעשי, מביאה הלכה למעשה את נושאי הלימוד העיוניים לידי ביטוי. 

התלמידים מתנסים בצילום, הפקה, בימוי ועריכה. זאת תוך כדי עבודה בקבוצות ובשיתוף פעולה 

החיוני ליצירה הקולנועית. במהלך לימודיהם יוצרים סרטים בכתה י"א ופרוייקט גמר בכתה י"ב. 

מס’ יחידות וחלוקה שנתית: 

5 יחידות לימוד לבגרות הנלמדות בכיתה י"א וי"ב. במהלך כיתה י'–י"א, התלמידים ישלימו 30% 

מהלימוד וההערכה במסגרת הוראה המשלבת ניתוח טקסט קולנועי ועבודה על פרוייקט חצי 

גמר. 70% נוספים הכוללים פרוייקט גמר ולימודים עיוניים יילמדו במקביל ובהמשך ועליהם יבחנו 

התלמידים בבחינת בגרות מעשית ועיונית. 

“המצב בשוק": 

בוגרי המגמה משתלבים בתפקידים שונים בצבא, צילום, עריכה, וביחידת ההסרטה של צה"ל. 

לאחר השחרור רבים ממשיכים ללמוד קולנוע בארץ ובחו"ל ומשתלבים בתעשיית הקולנוע. 

עוד דברים שעשינו:

Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem