Pile Of Books
בלה סקורוחוד
בלה.jpg

פדגוגיה היא חינוך. אבל החינוך בכלל ותפקידי בפרט נמצא לדעתי כל הזמן בתהליך של הגדרה ובחינה מחודשת. זאת משום שאני מוצאת שכל מה שקשור לתוכניות לימוד והוראה, הוא הרבה יותר רחב מכל הגדרה אפשרית. החינוך עוסק בספקטרום נרחב הן של תהליכי למידה, והן של תהליכים אישיים שעוברים המורים והתלמידים כאחד. הגימנסיה מנסה מאוד להכיל תהליכים אלו ולהתאים את עצמה למאה ה – 21, להציע לצד הפן האומנותי וההומניסטי את הפן הטכנולוגי המתקדם ולשלבו בתהליך הלימודי. כל זאת לצד מאמץ בלתי פוסק לפתח אצל התלמידים יכולת שיח, ביקורת, דיאלוג והכלה.

בשנים האחרונות נכנסו לתוכנית הלימודים בגימנסיה מגמות חדשות, כמו הנדסת מערכות והנדסת תוכנה לצד תקשורת כתובה ומוסיקה, יחסים בינלאומיים, ספרות והיסטוריה, אומנות וצילום.

אנחנו מנסים לאזן בין הדרישות והצרכים, לבין היכולות הטכנולוגיות.  ישראל היא מדינה קטנה והמשאב העיקרי שלה הוא ההון האנושי, הקידמה הטכנולוגית וההצטיינות בתעשיית ההי טק. אנו רואים חשיבות רבה ביכולת לאפשר לתלמידים שלנו להשתלב ולקחת חלק בפעילות הכפר הגלובאלי.

לצד מיומנויות הלימודיות כאמור, אנו מנסים להקנות לתלמידים מיומנויות חברתיות ולשכלל את אלה הקיימות בדרך של דיאלוג והענקת משמעות לתהליכים שונים בהם נוטלים התלמידים חלק.

כשרואים את מה שקורה בארץ ובעולם, מצב של טרור מתמשך, הקצנה דתית ורעיונית אני תקווה שהגימנסיה היא אי של שפיות, סובלנות וקבלה.

שלכם,

בלה סקורוחוד

Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem