לגימנסיה "הרצליה" עבר מפואר ועתיד מזהיר! שנים לאחר מותו של ד"ר בנימין זאב הרצל,  

נכתב בעיתון "ההשקפה": "צריך לבנות לכבוד הרצל שכונה גדולה עבריה, ימים עיר עבריה... 

שכל תושביה ידברו רק עברית...ובעיר העברית הזאת יכוננו על שם ד"ר הרצל בית ספר תיכון עברי, 

זה יהיה לעת עתה זיכרון שיגשים את תוכניתו הלאומית של יוצר הציונות המדינית". דברי חזון אלה  

הביאו ליסוד הגימנסיה העברית "הרצליה", בעיר העברית הראשונה, תל אביב. 

הגימנסיה "הרצליה" נוסדה בשנת 1905 תרס"ו על ידי דוקטור יהודה מטמן כהן ורעייתו, והייתה בית הספר התיכון הראשון בעולם שלימד בעברית.  

בשנת 1909 נבנה בניינו המפורסם ברחוב הרצל, שהפך לימים למרכז תל אביב. המתבונן בתוכנית "אחוזת בית", יבחין מיד במגרש הגדול שהוקצה להקמת הגימנסיה העברית הראשונה. חזית הבניין פונה לרחוב הרצל ולמסילת הברזל, וכפי ששנקין אמר:"... כל אדם שיעבור ברכבת ישיר עיניו אל הגימנסיה..." והגימנסיה אכן הפכה למרכז החברתי והתרבותי של השכונה הצעירה.  

בגימנסיה נערכו אסיפות ודיונים בעייני השכונה ובבעיות היישוב, וכן קונצרטים, הצגות וערבי תרבות.  

בגימנסיה נוסדו תנועות הנוער, צופי תל אביב ומחנות העולים ובתום מלחמת העולם השנייה שימשה הגימנסיה "הרצליה" כבית חולים. בחודש אב תרס"ט, כאשר נערך טקס הנחת אבן הפינה של המבנה הקבוע אמר המייסד, ד"ר מטמן: "עוד אדריכל, עוד מלמד בעמנו- כאלה אומנם נחוצים, אבל יש הרבה לברוא עוד בעמנו, לא זה בלבד נחוץ לנו. טובתו הפרטית של כל אחד, תבוא לו ממילא כמוהם, אולם אנחנו דואגים לדור שלם ומקווים, שהגימנסיה תקים לנו דור של משכילים עבריים שיהיו ראויים על פי דעותיהם ורגשותיהם ללכת לפני העם ולהראות לו את הדרך." 

לא ארכו ימים ונבואתו ל ד"ר מטמן הגשימה את עצמה. אל הגימנסיה נהרו תלמידים רבים, גם תלמידים מהתפוצות שהוריהם חשקו להקנות לילדיהם חינוך עברי. מתוך עשרות המחזורים של הגימנסיה יצאו רבים ממנהיגי היישוב: סופרים, מחנכים, מדענים ואומנים שתרמו לקידום התרבות והחינוך העברי בארץ.  

מאז ועד היום, עשרות אלפי בוגרים סיימו את הגימנסיה ומעורים היום בחיי התרבות, הבידור, האומנות והאקדמיה.  

yoma22-10-05.jpg
Screenshot_3.5fe311e8689326.05317712-rem