כנס מחזור 1961 הגימנסיה “הרצליה” ת”א

כנס מחזור 1961 הגימנסיה “הרצליה” ת”א